درباره

محیط زیست

مواد طبیعی فواید استفاده از مواد طبیعی
استفاده ترکیبی از مواد طبیعی در خانه، مدرسه و یا محل کارتان
0
یکشنبه 24 / 05 / 1395
چوب عش درباره ی چوب عش
2
سه شنبه 26 / 02 / 1396
خشکسالی پدیده خشکسالی
در سال های اخیر منجر به تغییرات قابل توجهی در عناصر هواشناسی و در نتیجه وضعیت منابع سطحی و زیرزمینی تأمین آب در نقاط مختلف شده است
0
چهارشنبه 10 / 03 / 1396
بیابان زدایی بیابان زدایی
پدیده بیابان زدایی  عبارت است از تخریب اراضی در نواحی خشک، نیمه خشک، و نیمه مرطوب خشکر ناشی از عوامل متعددی چون تغییرات اقلیمی و فعالیت های انسانی
2
شنبه 27 / 03 / 1396
حضور طبیعت حضور طبیعت در فضاهای داخلی
ﺣﻔﻆ ﻣﺤﻴﻂ ﺯﻳﺴﺖ ﻭﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻋﻤﻴﻖ ﻣﻴﺎﻥ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻭ ﻃﺒﻴﻌﺖ، ﺍﻳﻦ ﺩﻭ ﺩﺳﺘﺎﻭﺭﺩ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ...
0
سه شنبه 28 / 06 / 1396
تفکیک زباله تفکیک زباله تر و خشک و تراکم و فشرده سازی زباله در مبدا
زﺑﺎﻟﻪ ﻃﻼي ﻛﺜﻴﻒ و ﺗﺤﻘﻖ و ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ و ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺑﺨﺸﻴﺪن ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ
2
شنبه 27 / 08 / 1396
چوب ترمو درباره چوب ترمو
0
سه شنبه 20 / 04 / 1396
ام دی اف سونامی سرطان
جمله ای معروف این روزها بر سر زبانها افتاده (( قدیما اینقدر سرطان نبود)). کاملاً درسته، واقعاً در گذشته سرطان تا این اندازه زیاد نبود.در این مقاله قصد داریم یکی از جدی ترین عوامل ایجاد سرطان که خیلی در مورد آن صحبت نمی شود را معرفی کنیم (( MDF)) و مصنوعات مشابه آن.
5
شنبه 17 / 06 / 1397