درباره

رویال پارک نیاوران

    • نوع سفارشکابینت آشپزخانه
    • تاریخ اتمام30 مهر 1394

این پروژه در رویال پارک نیاوران اجرا شد است، آشپزخانه آپارتمان بسیار دلباز بود و نور گیر خوبی داشت به نحوی که ممکن شد از تیره ترین رنگ روکش طبیعی گردو در کابینت آشپزخانه استفاده نماییم بدون اینکه فضا تیره یا گرفته به نظر آید. آشپزخانه در محلی بین نشیمن خصوصی و پذیرایی مهمان جانمایی شده بنابراین تیم طراحی باید طرح را طوری ترسیم می کردند که سرویس دهی به هر دو سمت منزل راحت باشد. با توجه به اینکه مشتری میز صبحانه خوری تهیه کرده و فضای قراردادن آن را داشت جزیره این آشپزخانه به صورت یکپارچه به شکلی اجرا شد که از اطراف به صورت کامل قابلیت دسترسی داشته باشد. نکته قابل توجه دیگر حذف دستگیره های فلزی از بخش اعظم کابینتها بود و اضافه کردن دستگیره شاخه ای (توکار) از جنس چوب که جلوه خاصی به این پروژه داده است.

نظرات

دیدگاهی وجود ندارد