درباره

مشخصات درب اتاقی کد NW014-006

  • استفاده از روکشهای طبیعی چوب
  • استفاده از چوب های طبیعی
  • انجام تمامی مراحل تولید با دستگاه cnc
  • کاهش خطاهای انسانی تولید و نصب تا 95%
  • اوج ظرافت
  • عملکرد فوق العاده روان