درباره

Invisible Door Frame

  • نهایت دقت
  • مناسب برای طراحی های مینیمالیستی
  • حداکثر درز درب و دیوار 4 میلیمتر
  • استفاده از پروفیل های آلومینیومی با حد اکثر دقت
  • قابلیت استفاده از رنگهای پوششی
  • دارای لولا های مخفی
  • انجام تمامی مراحل تولید با دستگاه cnc
  • کاهش خطاهای انسانی تولید و نصب تا 95%
  • عملکرد فوق العاده روان