درباره

رومئو

  • تفسیر تصویر سنتی آشپزخانه در بستری مدرن با فضای وسیع انبار و قفسه های باز
  • آیلند وسیع برای فضای کار، آشپزی و غذاخوری
  • طراحی منحصر به فرد جزییات در تمام سطوح، بازشو ها و قفسه ها